LISZKI
= menu

Zachowajmy czystość naszych przydomowych ogródków - Zakaz spalania odpadów zielonych - grafika tytułowa

Ładna pogoda sprzyja porządkom w naszych przydomowych ogródkach, ale pamiętajmy o odpowiednim postępowaniu z odpadami zielonymi. Chociaż może się wydawać, że spalanie trawy, gałęzi i liści to wygodny sposób pozbycia się niepotrzebnych resztek roślinnych, to jednak jest to zupełnie niezasadne i zabronione na terenie Gminy Liszki.

Warto zdać sobie sprawę, że w kopach liści i w trawach często znajdują schronienie i pożywienie różne gatunki zwierząt, takie jak jeże czy ptaki lęgowe. Spalanie tych roślinnych odpadów naraża je na niebezpieczeństwo, a my nie chcemy szkodzić naszej przyrodzie.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają kilka legalnych sposobów pozbycia się odpadów zielonych:

  1. Kompostowanie na własnej nieruchomości: To ekologiczne rozwiązanie, które pozwala nam przekształcić odpady zielone w cenny nawóz dla naszych roślin. Warto zainwestować w kompostownik i zacząć kompostowanie.
  2. Wystawianie w systemowych workach: Gmina Liszki zapewnia system gospodarowania opadami komunalnymi, w ramach którego można pozbyć się odpadów biodegradowalnych poprzez umieszczenie ich w specjalnych workach. Terminy odbioru odpadów można znaleźć w harmonogramie danej miejscowości. Worki na odpady można odebrać w pokoju 103 w Urzędzie Gminy lub od pracowników PW Miki podczas odbioru odpadów.

Pamiętajmy, że przepisy nakładają surowe kary za nielegalne spalanie odpadów. Zgodnie z art. 155 Ustawy o odpadach, odpady można przekształcać termicznie wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. Naruszenie tego przepisu grozi karą aresztu lub grzywny zgodnie z art. 191 tej samej ustawy.

Dodatkowo, jeśli palisz ognisko na terenie prywatnej posesji, musisz przestrzegać przepisów art. 144 Kodeksu cywilnego, który nakazuje unikać działań, które zakłócają korzystanie z nieruchomości sąsiednich. Palenie ogniska, które powoduje przedostawanie się dymu na sąsiednie nieruchomości, stanowi naruszenie tego nakazu. Jeśli dym ten przedostaje się w miejsce dostępne publicznie, może to być uznane za zanieczyszczenie, co podlega mandatowi karnemu w wysokości do 500 zł, zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń.

Zadbajmy zatem o nasze ogródki w sposób przyjazny dla środowiska i sąsiadów, respektując obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki odpadami. Dzięki temu zachowamy czystość i harmonię naszego otoczenia, a jednocześnie chronimy przyrodę i zwierzęta, które w nim żyją.

Źródło: EkoLiszki - ekologiczny serwis Urzędu Gminy Liszki